23/06/23

Mostraxe do naturalixo no eido do centro

Os alumnos e alumnas de 1º ESO A, 2º ESO G e 4º ESO das materias de Cultura científica, Matemáticas e Xeografía e Historia analizaron ao longo do curso 2022-2023 o naturalixo da zona da fraga do NW, tamén coñecida como locus amoenus. Este labor desenvolveuse ao abeiro do programa Patio con(vida) que se encadra no Proxecto Terra, do Plan Proxecta, do programa Basuraleza de Aulas Libera e SEO/Birdlife, e tamén co PFPP A cultura da sostibilidade, ademais de desenvolverse no marco dos Polos creativos.

O propósito da recollida da mostraxe foi identificar os patróns de comportamento da comunidade educativa con respecto aos residuos e poder contribuír a buscar unha solución para que tomemos consciencia da necesidade de non xerar residuos e, en caso de facelo, depositalos nos colectores correspondentes ou, preferentemente, levalos de volta para as casas. Arredor do mundo, e mesmo en Galiza, hai cada vez máis espazos sen papeleiras como xeito de evitar o naturalixo. Animámonos a probar?

Para documentar o lixo, os alumnos e alumnas utilizaron un modelo que podedes consultar nesta ligazón. A través desta folla recolleron datos sobre a distribución do lixo en cinco zonas diferentes dentro do espazo indicado anteriormente, diferenciando por tipo de lixo e rexistrando tamén as condicións meteorolóxicas pois partimos da hipótese de que hai unha correlación entre as condicións meteorolóxicas e a cantidade de lixo tanto no eido do instituto como no interior do edificio.


No mes de xuño analizamos os datos recollidos ao longo do curso e os resultados, de xeito resumido son: 

No conxunto da fraga NW case a metade do lixo está constituído por envoltorios de plástico (49%). A seguir, mais cunha representación moito menor atópanse os envoltorios de cartón (13%) e restos variados non pertencentes aos outros grupos (13%). En terceira posición documentouse o papel de alumnio (9%), seguido de cerca polo conxunto formado por bricks, latas e botellas (8%). Moito menos representados están o material escolar (4%), os rstos de comida (3%) e as cabichas (1%). 

A recollida e análise dos datos permite tamén elaborar hipóteses sobre a existencia de lixo xenerado por dous grupos diferentes de usuarios da zona: o alumnado do centro, que usa o espazo durante a semana lectiva, e persoas que entran no eido do centro nas fins de semana, ás que hipotetizamos que están vinculadas as cabichas e o lixo identificado como "outros". A continuación do estudo para o vindeiro curso permitirá refutar esta hipótese.


Polo que respecta ás zonas, os datos indican claramente que a área de maior concentración de naturalixo é a zona 3, correspondente ao espazo no que se sitúan as mesas exteriores. A moita distancia sitúanse a zona 2, de entrada ao espazo da fraga, e a zona 1, a zona arredor da charca. As dúas zonas máis afastadas, situadas no extremo Oeste, presentan a mesma cantidade de lixo e están un pouco por
debaixo da zona 1.


En todas as zonas están presentes as oito categorías de lixo agás na zona 5, a máis occidental e pegada ao valo do centro, onde non se rexistraron cabichas. Pola contra, a zona con maior concentración de cabichas é a que rodea á charca. A maior concentración de plástico aparece na zona 1 e na zona 4.


O vindeiro curso recolleremos máis datos que, agardamos, nos permitirán coñecer mellor os hábitos e motivacións da comunidade educativa con respecto ao lixo e realizar campañas de concienciación máis exitosas. 

Este traballo compleméntase co que está a realizar o comité climático de análise do lixo dentro do edificio. Invitámosvos a que participedes en calquera delas, ou en ambas, e así poidamos conseguir un centro educativo e unha sociedade máis sostible!

Ningún comentario:

Publicar un comentario